SUOMEN PARTIOMUSEO – FINLANDS SCOUTMUSEUM

Läntinen Pitkäkatu 13, 20100 Turku

www.partio.sp/museo

sähköposti:partiomuseo@sp.partio.fi

 
 

 

 

Hyvä Karjalaista perinnettä vaaliva henkilö!

 

Karjalaisen kulttuurin ja perinteen tallentaminen on tärkeää ja sen eteen tehdään paljon arvokasta

työtä erilaisissa yhdistyksissä ja seuroissa.

 

Karjalan alueella toimi ennen sotia toistasataa partiolippukuntaa ja partioharrastus oli muutenkin

hyvin aktiivista Karjalan alueella. Muun muassa Suomalaisen Partiopoikaliiton ensimmäinen

koulutus- ja kurssikeskus perustettiin Suistamolle Uuksujärven rannalle juuri ennen Talvisotaa.

 

Suomen Partiomuseo Turussa on toiminut jo yli neljä vuosikymmentä. Se tallentaa ja säilyttää

partiokulttuuriin liittyvää arkistoa ja esineistöä, vaalii partioperinteitä, harjoittaa tutkimus- ja

julkaisutoimintaa sekä esittelee näyttelyiden keinoin partiohistoriaa. Suomen Partiomuseolla

on runsaasti materiaalia Karjalan alueen partiotoiminnasta ja yksityiset henkilöt ovat kiitettävästi

luovuttaneet erilaista materiaalia museolle. Nyt aloitetulla keruukampanjalla Suomen Partiomuseo

pyrkii lisäämään erityisesti Karjalan alueella toimineiden partiolaisten ja partiolippukuntien

arkiston tallennusta.

 

Mikäli Teillä on jotain partioon liittyvää materiaalia luovutettavaksi Suomen Partiomuseolle

 niin toivomme Teidän ottavan yhteyttä alla mainittuun hekilöön tai postittamalla aineisto

suoraan museolle. Kiitokset jo etukäteen asiasta kinnostuneille!

 

Suomen Partiomuseoyhdistys – Finlands Scoutmuseiförening ry

 

Yrjö Nenonen

Puheenjohtaja

 

Yhteyshenkilö; Yrjö Nenonen, Koulukuja 10, 21310 Vahto   040 7494 270

e-mail:yrjö.nenonen@hansaprint.fi tai partiomuseo@sp.partio.fi