Erich Utterin karttakokoelma: Suistamon ja Salmin pogostat (Kexholms län) 1648-1649

 Lähde: Ruotsin valtionarkisto: http://jordebok.ra.se/browse/index.php?anr=Suistamo:Framsida  

(alkuperäinen maakirjan savuluettelo alkaen sivuilla 49-50 )

 

Ruotsin valtionarkisto on digitoinut kartan savuluettelon alkuperäisen tekstin. Olen verrannut digitoitua tekstiä alkuperäiseen kartalle käsikirjoitettuun tekstiin ja tehnyt joukon korjauksia. Nimien alkuperäinen kirjoitusasu on värittynyt silloisen kirjoittajan ruotsinkielen mukaisesti.  Henkilöiden nimet taas ovat  lausuttu venäjän-, suomen- tai karjalankielen mukaan värittyneinä. Tästä johtuen samaan sukuunkin kuuluneilla henkilöillä näyttää alkuperäisessä luettelossa olevan joskus eri kirjoitusasu.

 

Olen vaihtanut digitoidusta tekstistä erityisesti P-kirjaimia T-kirjaimiksi, V-kirjaimia U – tai N-kirjaimiksi, joitakin c-kirjaimia s- tai e-kirjaimiksi. Muutama H-kirjain etu- tai sukunimen alussa vaikuttaa oudolta edelleen, mutta olen jättänyt ne. J- ja I-kirjaimia on käytetty yhdenmukaisesti nimistä riippuen. Luetteloa kannattaa edelleen tutkia huolella

 ja varmistaa itse ”oikea kirjoitustapa” alkuperäisestä tekstistä. Muutamaan kohtaan on korostuvärillä merkitty kirjain, joka on täysin epävarma.  Otan mielellään vastaan kommentteja.

6.1.2011 Kari Terho

Suistamoij Pogost
Kerisyriaby

Phomilka Iwanoff
Iwan Wassillioff Röhssö
Waska Dawistkoff
Perenteiko Jwanoff
Warlamko Owerkoff
Condratko Borikoff Läroinen
Hwitänko Petroff
Juanko Ånisimoff
Siderko Romanoff                                     
Jefka Naumoff
Zutzska Åwärkioff
Iwan Stepanoff
Waskusho Carpoff Wällinen
Prokuska Titoff
Kirilka Pirentioff                                        
Griska Jeffremoff                                      
Ålanko Nebbla
Järmolke Jeffremoff
Griska Safkanoff
Mitilka och Kostentinkos bönder               
Offomka Ramujetz                                    
Härmolka Mikitin Melnsnek
Timoska Kiriloff
Wassilie Federoff
Mackaiko Feodoroff
Dementeiko Kyriloff Sochkainen               
FendatkoKyriloff Såckinen  
Antippo Syderoff  Wasainen
Offenka Geffriloff
Darofeiko Markoff
Allexander Årtemioff
Machfeiko Karpoff Wallinen
Mikitka Jeffloff
Michael Jwanoff Morkoff
Michelka Jeffloff
Makuska Wassikieff Sarkinen
Ondri Karhains stelle                                 
Clemet Larsson Lurkarj

Karpanweara

Senka Feodoroff                                       
Jermålka Perfirioff                                     
Danilkas och Jacob Samujetz                    

Kåkonselgä

Nikanko Pachkomoff Kabainen
Trufanko Naumoff
Isattko Iwanoff
Mikulka Iwanoff
Maximko Darofjeff
Pawelka Owerkjeff                                   
Ohripko Romanoff                                    
Budaga Wassillieff Retuinen 
Trofimko Lariwanoff Rumpt
Danilka Petroff
Timoska Samuiloff
Iiefka Prokopjeff Rabain
Kåndretko Laurentieff Leekoinen              
Cuissma Laurentijeff Leekoinen                 
Timoska Rodiwanoff Rötzaj

Teppoin Peldo

Håmo Perssitiäff
                                                                 

Alationen

Alexiko Wassillieff
Kusamka Andreoff
Kirelka Federoff
Iwanko Federoff
Fedor Wassillioff
Siderko Semenoff Hyltz
Miketka Stepanoff Jertzieff
Danielka Samujeffz ställe          

 

 

Ullmaisen kylä
Samko Tiffanoff Ullnin
Saffka Salletjeff
Trofimko Nikanoff Ulminen
Andruska Iwanoff
Hårle Iwanoff hafwer
                                           

Hapasälgä

Federko Jsakoff Semuien    
Danielka Amosoffz öde                             
Marko Demenlieff                                     
Harlentej Griskus ställe                              
Feodor Lerkises ställe         

                                           

Laidiois

Timoph Jlijn Radinen                                 
Washa Kuissnin                                        
Proffuiko Surj Hassu             
Prokuska Såffånoff                                   
Iwaska Såffanoff                                       
Jeufimka Sårekuimen                                                      

Washa Harlinen
Ilijusha Jurgieff
Affånasha Jurgiäff
Feodårka Michailoff
Deneska Paweloff
Grisha Ånikioff
Timosha Kiskuieff
Rådiwan Ilijnpoika
Andrusha Affrånnioff
Machfaika Watzillioff Hachikainen
Samka Wassillieff
Iwaska Wassillieff
Feoderkå Sarkuinen
Pawelka Prokoffiefz ställe                         
Lewasha Philippoff Gudaiko
Stephanko Wicharioffz ställe
Griska Hunoinens ställe

Sarga by

Juska Sideroff
Petruska Fomin Koppuinen
Iwasha Fomin Koppuinen
Ijuttska Offanasieff
Dimitriko Sarhainen
Iwanka Ämieff
Parfeiko Åsipkoff
Simana Iwanoff
Piminä Jichpanoff
Michel Pedrimpoika
Truseiko Iwanoff
Håleko Iwanoff
Isak Gregorioff
Prokusha Andreioff Hännoinen
Nefetko Lukin
Iefseiko Wassilieff
Andrej Sassnej

 

Uxujärffwj

Iwanka Achpuieff                                      
Isak Achpuieff                                          
Sergäiko Achpuieff                                   
Lewoska Warfamieff                                 
Feodarko Warfemieff                                
                                                                                      

Pörittäiä

Timosha Iwanoff
Stepanko Fämin
Simon Perojeff
Kållina Iwanoff                                         
Femka Iwanoff                                         
Luchsha Wasilioff
Sanka Wasilioff
Dimiterko Achpuieff                                  
Sijder Achpuieff                                        
Balianko Årtennieff Sårkoinen  

Suistama kyrckioby

 

Iwanka Jacobleff Wäpsäläin
Iwanka Federoff Mökinen
Kånaska Iwanoff
Philipko Ånisimoff
Fåmka Iwanoff Myllioff
Kirirlka Mikiferoff Haijkinen
Seneka Ulianoff Löslepha
Petruska Kamioff
Tomilka Ieffsioff Möckijoff
Pentelej Constantinoff
Jakuska Petroff Möhinen
Stepanko Pertoff Möhinen
Machfeiko Kiriloff
Åffentko Sacharieff
Washa Kuissmanoff Miekuinen
Samuleko Drussinoff
Meleska Härpin                                        
Åwerkej Kiriloff                                        
Malafiko Kiriloff
Michaleka Sergiäff
Washa Stepanoff Skowin
Kusemka Iwanoff
Illyjuska Jänueff
Iwan Jämieff
Jefwemko Wassillieff
Mochaiko Feodoroff
Jsalpho Timofeoff Zymänä
Rådiwansko Jefsefieff Wäräsilmä
Wassilli Pawelieff Härötieff
Petrusha Michitin Kässell
Puninka Penttellieff Yxisilmä
Dimitrjko Årtanoff Härhäj                         
Sänetka Petroff Tziyroff
Safka Danieloff Kosteloff
Grisha Fämin Hamairen
Sissai Daniloff Kosteloff
Åfanka Semenoff Höpä
Lauriunko Mikilinoff Läimäkin
Safranko Danieloff Popoff                         
Andreiko Petroff
Philipko Danieloff
Andrieko Semenoff
Safka Laihin
Järmolka Laihin
Michaleka Gafriloff                                   
Demilka Osippoff                                      
Mauerileka Osippoff                                 
Pawelko Iwanoff
Seneka Iwanoff
Danileka Burtzisens stelle     

Grisha Koikeses ställe  

(Suistama kyrckioby - jatkuu)                    
Kuissma Danieleff Kosteleff
Slabodas ställe                                          
Stepanko Herlofz ställe                             
Rädiwanko Gregoriefz ställe 

Koitonsälgä

Philip Iwanoff
Åntieko Iwanoff Stollnein                          
Axentieko Priekujeff
Melenteiko Wassillioff
Washa Tyrieff
                                                                                      

Ämäjärfwj

Kirilko Iwanoff
Cuissma Mikitinoff
Ignatko Miskinoff
Boriska Maximoff
Petruska Philipoff Wisitinen
Safka Philipioff
Juska Stepanoff                                        
Kusemka Stepanoff                                  
Miehailka Jäfrimoff
Petruska Lukin
Kirilka Sergieff Tzilioff
Pamphileka Sergieff
Taroska Iwanoff                                       
Philipko Maximoff                                     
Philipko Darofieff                                      
Iwanko Darofieff                                       
Timoska Phamphilioff
                                                                

Läppäsyriä

Kondratko Timofieff                                 
Iwanko Timofieff                                       
Prokuska Jurgieff
Pawelka Gregorioff
Andruska Gregorioff
Stipan Lukin
Philipko Jakoffleff
Iwanka Borisoff                                        
Jorman Kanenanpoika                              
Waska Semenoff                                      
Waska Årtemoff                                       
Kuissma Minin                                          
Mikifar Minin                      
Andruska Feodoroff
Juska Minin
Marko Feodoroff Pohainen
Fåumka Sederoff
Iwanka Iwanoff Pudroinen                        
Timasha Iwanoff Puroinen  

Rogojärfwj

Kirilka Omosoff
Åmelka Pauloff
Åmeliamko Troffimoff
Rossmasho Mikifaroff Råpsä
Stephan Mikifaroff Räppä
Fåfameko Dimitrioff
Matfeiko Jacobleff
Tifomka Perfeoff
Denessie Gregorioff
Gawrilka Stepanoff
Washa Semanoff
Griska Feodoroff
Semka Dementieff
Trofimko Daniloff
Jakuska Usakoff
Petruska Ondreoff
Jelisarko Miehailoff Potznieka                   
Iwamko  Antonoff Hyrenhändä
Oxendriko Feodoroff
Offamko Feodotoff Löstujeff
Budaiko Cuissmin
Iwanko Iwanoff Ålzunoj
Timosha Moisieff
Iwan Perwuskin Petzoff
Petruska Lariwanoff                                  
Waska Lutianoff                                       
Neudatzeiko Ijudin
Semeiko Neudatzeiko
Waska Iwanoff
Ontonka Harloff
Nasarka Mikiferoff
Jakuska Ånanioff
Kipruska Kånanoff                                   
Mårko Kosteloff                                       
Martinko Kosteloff                                   
Åwerkej Jurgieff
Iwanko Ossipoff

Kidilä by

Feodorko Wassillieff Wallkia
Taraska Konstantinoff
Rudako Pifanoff
Simanko Pifanoff
Saffka Iwanoff Puamo
Washa Daniloff Kiuekoinen
Fåska Wassilioff Karfwinen
Iwasha Petroff Kurinen
Isadtzko Ånanin
Mikita Molichanoff Sichazurekj
Semka Nesteroff
Pereska Iefrimoff

 

Nuntulan niemj

Dawidka Feodoroff Tupikoff
Daniel Häräs Enkia

Lockolansarj eller Ondolansarj

Seneka Michaeloff Laekinen

Koirinåija                 

Pittkeranda                                    

Oxu

Åmosoff Roikoinen
Jacob Markoff Raskinen
Rådiwanko Jacobleff Pärkinen
Terentej Årtimoff
Larka Terentioff Lysinen
Gawrelka Läbyieff
Petrusha Griskin

 

 

 

 

Summeria

Harlanko Osipoff
Iwan Isakoff
Alexej Vlasimpoika
Tidsko Wacharieff
Griska Stepanoff
Bariska Tårassieff
Fradtka Radiwanoff
Isak Timoskampoika
Jurgi Wassilampoika
Pachamka Lukin
Rijgo Lewoshampoika

 

Loboisila by

Petruska Prokofieff Karkinen
Iwanka Safuin
Åndreij Wlashoff Pöthkainen
Mathfieko Cuissmin Riuskuinen
Pentto Ignatanpoika
                                           

Hauckasälgä

Sirgi Mairoinen
Safwa Plass
Niekanko Iwanoff Pritzjskuinen
Isatzko Karponoff
Rigo Lariwanoff Preskinen
Machfej Artuisses stelle                             
                                                                

Mursula

Simanko Petroff                                        
Pawel Petarimpoika                                  
Isak Offonoff   

Syschomby

Rådiwan Iwanoff Häyly
Nikulka Timofeoff

 

Naumas

Imbilax Kyrckian

Presten, Diacken och Klockaren

                                           

Wustoila

Ludzska Feodoroff Mustoinen
Tomilka Mikulin
Iwanka Nickonoff Kläppikäin
Iwaska Ondreoff Hackåråin
Jurgi Troffimoff

 

Osikalansälgä eller Säppälänsälgä

Feodorko Iwanoff Kasinen
Simanko Gregorioff
Offanka Gregorioff

Abramko Osippoff                                    
Åggofamko Osipoff                                  
Michalka Sefromoff                                  
Kusampka Gregorioff                                       
Fäfileko Lauroff                                        
Iwofeiko Lauroff
 

 

 

 

Mässäkylä

Lauruska Sofronoff
Ortimko Iwanoff
Parfeiko Onlipoffssonn
Timoska Iwanoff Rächsuinen
Fåchka Åntonoff
Fråka Petroff Popoff                                 
Kåchna Heinompoika                               
Stepan Romanoff

Kydosyria och Muwanda

Hättilänsälgä

Andruska Söwin Hacharinen
Phillipo Andrioff
Gafrilka Ånufreoff
Iwasha Jefzieff
Mikilka Jarofleff
Åxentriko Iwanoff

 

Hunnokaniemj


Jakusha Petrokampoika
Denesha Feodotoff
Trofimko Offenasieff
Olexander Åfanasieff
Iwan Kurkj
                                           

Imbilaxi Strandh

Fedesho Oxentiof  Kåpairinen
Wassili Iwanoff
Sauro Petroff Kirlainen
Iwan Karkinen
Mirona Iwanoff
Jöran Andreoff
                                           

Kwillilä

Washa Wassillieff Bullinen
Washa Carniloff 

Salmis Pogost

Alauxu

Jusha Puritainen                                        
Jakusha Feodoroff                                    
Masharj Andrimpoika                               
Särgioffz ställe                                           
Machfäika Wenechnekas stelle

Pärnäs stelle                        
                     

Borisoff Nawolock

Åffanko Paxuwassa
Petruska Pystynen
Feodorka Meluioff Guroj
Jacuss Halgoinen
Onisimko                                                  
Frifilko Jekueff Jerkoinen
Oxendeika Swekyieff
Omelka Olexioff
Kirirkå Kakoinen
Secharka Jacobleff Jorsainen
Wassillie Lewantioff
Tito Jacobleff Jarssoinen
Åndriska Kofuieff
Iwanka Dimitri Ofanoff

Kirilka Korotioff
Een Enkia Anna
Fåfilka Markoff
Parfeika Wassillianpoika
Iwanka Hudaka
Olferkå Råssemis                                      
Ulkom Riemj                       
Jösse Sideroffz stelle 

Manskoj Ostroff eller Mansin Saarj

Pälldusa By

Larka Iwanof Keekoinen
Jelisarj Iwananpoika
Iremolka Gamarin
Kånesha Siderofz Enkia
Griska Leskaoiff
Årtipko Heffsieff
Omenko och Makarkå
Condratko Hauginen
Minka Åndrioff                                         
Pamphilka Iwanoff
Waska Makarioff
Fallitrikå Ignatoff
Omelka Mikitanpoika
Miröske Mikitanpoika                               
Makarka Pedroff                                      
Kånnises Omelkas ställe                            
Feodarka Taraises ställe                                                 

 

Peibon Märkj Ijulia

Oriss Sälgä

Pawelka
Timoska Nenäinen
Rådiwaneko Josepoff Sarkuinen
Michalka Haukainen
Mikitka Järkeuff
Ånufreika Wassillioff Sibissuu
Spiridon Maximoff
Griska Iwanoff
Jefrämko Semenoff
Jacob Soframanpoika

Sälgäpää eller Strandby

Ollferko Wassillioff
Åffdrieko Jeffsieff
Fomka
Grisha Heehuinen
Isatzska Patza
Arehipkå Petrowoff
Petruska Pilkuinen
Wlasko Condratioff
Kårpa

 

 

Kuusiniemj

Ifwanka Saffkin
Kånankå Agaffaroff

 

Lungulansaarij

Pölläby

Iwan Kiriloff
Adria Elementioff

 

Lungulanby

Iwasha Fåmin Muchurinen
Denesha Gregorioff
Omeska Dawelioff
Haluska Waseieff
Demeterkå Feodotoff
Waletkj Sewenpoika
Pedrj Wassillioff
Iwanka Samuioff
Feodotka Nechpujeff                                
Kånanka Ågafanoff
Ilijuska Ijonin
Iwasha Elementioff
Penteleirkå Kashinen
Tereska Tuchalainen                                 
Romaska Lariwanoff  

 

Rialanlaxi                      

Panaja                            

Kurolaxi

Marka Saffrujeff
Mikita Elementioff
Petruska Agafanoff
Feodotka Gregorioff
Gawerilka Lewantioff
Dawitka Tebeinen
Siderkå Mikuloff

Kalliosyria öde

Kårckusa by

Petruska Gregorioff                                  
Iwanka Kolltzainen
Feodotka Röttöinen
Iwaska Micheioff
Michulka Ratmainen

Griska Ratmainen
Ossdanka Kiriloff
Larika Matfeika
Washa Martinoff
Pawelka Dorofeieff
Iwanka Titoff                      
Nichitka Iwanoff                                       
Mikifera Iwanoff                                       
Petruska Timofeieff                                   
Marlinkå Michailkå                                   

 

Kirckujockj

Ifwan Feodotka
Pawila Feodotka
Feodotka Iacobleff
Soffranka Federoff
Conratko
Jochimko Lentonoff
Bertill Herkeinen

 

Kyrkioland

Presten, Diaken, Elemakis stelle

Rackåla

Jeremeka Abramieff
Penteleijkå Kiriloff Rochkoinen
Tamilka Mikitoff
Michkulka Semenoff
Lawerka Hålbinoff
Olexeikå Feodoroff
Jacuska Sårgioff
Petruska Saiwolainen
Sergikå Sawellioff
Michkulka Nästerin
Fåmka Jacobleff
Kiprian Samsanoff
Andruska Pråkuieff
Säreka Krusinofz Torpstelle
                                                                

Pönsijlä

Jefseika Washelissneka
Maxima Zacharioff
Drachimkå Rådiwanoff
Petruska Nesterin

 

Puttuilanby

Jusha Michailoff Kussnetz
Washa Tzafftzieff
Osipkå och Ortishå bröder
Jefka Agafanoffz Änkia
Iwaska och Michailka broder
Illia Feodoroff
Seneka Minin
Danilka Kerpoff
Iwankå Mikifaroffz änkia
Affana Nassonoff
Samuila Paffkoff
Ulianka Patrakioff
Maximska Rasonoff
Sacharko Phillippoff
Mikita Fomin
Timoska Lantzieff
Iwan Michalka
Milijsha Iwanoff
Petoj Kolteroff
Griska Philipoffz Ställe
Demeskins ställe

Mäckipäontila

Semka Remueff
Feodotka Sleba Wassillieff
Maximkå Gregorieff
Simanka Hyroinen
Feodotka Hyroinen
Kirotzaffs ställe

 

 

Daufftzila

Rugapää  

Nowaia Vekj                                      

 

Tulemanjockj

Netzaika Iwanoff
Feodotka Andrioff
Maiseicko Iwanoff
Lariwånkå Zichinen
Carpuscha Seliwanoff
Cusempka Seliwanoff
Griska Ulianoff
Pawelka Petroff
Maximko Jacobleff

Kåwera                          
Harakas ställe
Fedorka Iwanoffz ställe       

 

Räimälä

Kalinka Wassillioff Lawrieff
Maximka Wassillieff Sickeleinen
Jacuska Fomin
Iwanka Danssin
Mikita Särgieff
Låsta Petroff
Kåstosk Jacobleff               
Likaisers stelle 

 

 

 

Marasanmäkj

Feodotko Andrioff              
Leffka Iwanoff                    
Parffeiko Nesteroff              
Vefetka Nesteroff               
Ilijuska Jeremioff                 
Iwanko Sinkoff                   
Mikifaroff Jerieff                  

Minanjockj

Oxentieko Bobruieff            
Andriosha Nesteroff            
Mikitko Sideroff                  
Åndreika Pentelioff              
Jacusha Priwall                    
Timosha Keskiff
Trofimko Paweloff
Iwaska Phillippoff
Feodotka Grigorioff
Climkå Semenoff
Taresha Semenoff
Taresha Kallinen
Iwosha Kallinen
Fonin Feodotko
Ånufråtkå Särgieff
Andriesha Tzograines
Pawelko Petroff
Silka Iermoffkin

Minanjockj (jatkuu)

Gawrilka Paweloff
Wåladj Riganpoika
Een Änkia Åffdåkeij Händyses
Washa Kiriloff

Grisha Philippoff
Siderko Jorieoff Höllöpäinen
Åffamko Polikarpoff
Åndruska Åmofeoff
Jermak Semenoff
Feodåtko Gurieff
Stepanka Michailoff
Feodotka
Iwanka Nikitin Gulin
Arkipkå Abramku
Denesj Åmikoffz ställe

 

Mansila by:

Condratko Jefdokimoff Pridatzo
Phellippo Perfirieff Mäkileinen
Iwassa Jerssainen                
Simanka Astzuinen              
Iwaska Moisieff
Jefka Siederoff
Åffkimko Kiriloff
Åmelka
Andrisha